Για την ορθολογική λίπανση, την επιλογή καλλιέργειας ή υποκειμένου, το πολυτιμότερο εργαλείο στα χέρια του παραγωγού είναι η εδαφολογική ή φυλλοδιαγνωστική ανάλυση. Σε συνεργασία με εξειδικευμένα εργαστήρια εδάφους, εξετάζουμε:

  • Μηχανική Σύσταση και Κατάταξη σε κατηγορία (Άμμος, Άργιλος, Υλίς)
  • Φυσικοχημική Ανάλυση (pH, Αγωγιμότητα, Υγρασία, Οργανική Ουσία, Βαθμός Κορεσμού, ΙΑΚ, Ανθρακικό Ασβέστιο)
  • Θρεπτικά Στοιχεία (Ν, Ρ, K, Ca, Mg, Zn, Fe, Mn, Cu, B)
  • Φύλλα (Ν, Ρ, K, Ca, Mg, Zn, Fe, Mn, Cu, B)
  • Συμβουλευτική λίπανσης

Παραλαμβάνουμε τα δείγματα σας με courier δικής μας χρέωσης απ' όπου και αν βρίσκεστε πανελλαδικά!

ev270511!