Βάσει του Ευρωπαικού Κανονισμού 2568/91 και όλων των τροποποιήσεων του, για το προσδιορισμό των χαρακτηριστικών των ελαιολάδων και των πυρηνελαίων, πραγματοποιείται ποιοτικός έλεγχος φυτικών ελαίων, ο οποίος και περιλαμβάνει:

  • Προσδιορισμό ελεύθερης οξύτητας
  • Προσδιορισμό αριθμού υπεροξειδίων
  • Προσδιορισμός απορρόφησης στο υπεριώδες στα 232 nm
  • Προσδιορισμός απορρόφησης στο υπεριώδες στα 270 nm
  • Προσδιορισμός του ΔΚ
  • Δοκιμές νοθείας

                                                                                                                                           Δυνατότητα διενέργειας πιο εξειδικευμένων αναλύσεων κατόπιν ενδιαφέροντος σας

Παραλαμβάνουμε τα δείγματα σας με courier δικής μας χρέωσης απ' όπου και αν βρίσκεστε πανελλαδικά!

ev270511!