Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για τις προδιαγραφές νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (ΚΥΑ Υ2/2600/2001), πραγματοποιούμε πλήρη χημικό και μικροβιολογικό έλεγχο σε οποιοδήποτε δείγμα νερού μας προσκομίσετε (γεώτρησεων, πηγαδιών, δικτύου).

Ειδικότερα προσδιορίζονται:

Μικροβιολογικές παράμετροι:                                           Χημικές παράμετροι:

ΟΜΧ 22ºC                                                                                       pH,  Αγωγιμότητα, Θολερότητα

ΟΜΧ 37°C                                                                                       Σκληρότητα Ολική, Ca και Mg

Fecal Coliforms                                                                              Αλκαλικότητα

E.coli                                                                                                Νιτρικά , Νιτρώδη,  Αμμωνιακά

Total Coliforms                                                                             Θειικά, Φωσφωρικά         

Enterococci                                                                                     Υπολειμματικό Χλώριο, Χλωριόντα  

Staphylococcus aureus                                                                Σίδηρος, Χαλκός, Κάλιο

Pseudomonas aureginosa                                                           Νικέλιο, Μαγγάνιο                          

                                                                                     

                                                         Δυνατότητα ανάλυσης περισσότερων παραμέτρων, καθώς και αποβλήτων κατόπιν ενδιαφέροντός σας       

Παραλαμβάνουμε τα δείγματα σας με courier δικής μας χρέωσης απ' όπου και αν βρίσκεστε πανελλαδικά!

ev270511!