Το Εργαστήριο Αναλύσεων Τροφίμων "Στο Μικροσκόπιο" διαθέτει άδεια λειτουργίας οινολογικού εργαστηρίου και αναλαμβάνει όλες τις αναλύσεις γλεύκους και οίνου, παράλληλα με τη χορήγηση των απαραίτητων οινολογικών ουσιών. Ειδικότερα στα πλαίσια επαγγελματικών ή οικιακών οινοποιήσεων πραγματοποιούνται:

  • Προσδιορισμός περιεκτικότητας σακχάρων (Be), δυναμικού αλκοολικού τίτλου και ειδικού βάρους
  • Προσδιορισμό ολικής, πτητικής και ενεργού οξύτητας (pH)
  • Προσδιορισμός αλκοολικού τίτλου
  • Προσδιορισμός ολικού και ελεύθερου θειώδους
  • Προσδιορισμός αναγωγικών σακχάρων
  • Προσδιορισμός Fe και Cu

                                                                                                                                   Δυνατότητα διενέργειας πιο εξειδικευμένων αναλύσεων κατόπιν ενδιαφέροντος σας

Παραλαμβάνουμε τα δείγματα σας με courier δικής μας χρέωσης απ' όπου και αν βρίσκεστε πανελλαδικά!

ev270511!