Βάσει της Κοινοτικής Οδηγίας 93/43 του Συμβουλίου της Ευρώπης, όλες οι επιχειρήσεις που παρασκευάζουν, μεταποιούν, παράγουν, συσκευάζουν, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διανέμουν, διακινούν ή διαθέτουν τρόφιμα, υποχρεώνονται να εφαρμόζουν τεκμηριωμένο σύστημα HACCP.  Με τους νέους κανονισμούς (852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004) οι απαιτήσεις για ασφάλεια των τροφίμων μεταφέρονται σε όλο το μήκος της τροφικής αλυσίδας και αφορούν όλους τους εμπλεκομένους.

Εμείς, με την εμπειρία και την εξειδίκευσή μας στην ασφάλεια των τροφίμων, όχι μόνο σχεδιάζουμε βάσει των αναγκών και των χαρακτηριστικών της επιχείρησής σας, το σύστημα που απαιτείται, αλλά μπορούμε να συνεχίσουμε και στην εφαρμογή του, μετά από τη πιστοποίηση σας.

Εκτός από τον σχεδιασμό και την εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης της υγιεινής των τροφίμων, εκπονούμε μελέτες, βάσει των εθνικών και των ευρωπαικών προτύπων ολοκληρωμένης διαχείρισης (AGRO 2.1 - 2.2, GLOBALGAP, BRC), απευθυνόμενοι σε συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών, νέους αγρότες.

 

Κύριοι λόγοι, οι οποίοι ωθούν τις επιχειρήσεις στην πιστοποίηση ενός συστήματος διαχείρισης, θεωρούνται:

  • Ο ανταγωνισμός της αγοράς και οι απαιτήσεις των πελατών
  • Η απόκτηση ενός «διαπιστευμένου» Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης
  • Η αναδιάρθρωση και η λειτουργική ευρυθμία της επιχείρησης, η οποία και επιτυγχάνεται μέσω μιας ορθά δομημένης και απόλυτα προσαρμοσμένης στον κάθε συνεργάτη μελέτης


Δικός μας σκοπός είναι η παροχή μιας συνολικής προς εσάς υπηρεσίας, που θα περιλαμβάνει:

  • την μελέτη του συστήματος
  • την εφαρμογή του συστήματος, στα πλαίσια μόνιμης συνεργασίας, εφόσον αυτή απαιτείται
  • τις χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις που απαιτεί η εφαρμογή και η συντήρηση κάθε συστήματος

προσφέροντας σε εσάς το συμφερότερο οικονομικό πλαίσιο και σε εμάς τη χαρά και την ευθύνη να στηρίξουμε επιστημονικά το σύνολο της προσπάθειάς σας.

 


Παραλαμβάνουμε τα δείγματα σας με courier δικής μας χρέωσης απ' όπου και αν βρίσκεστε πανελλαδικά!

ev270511!