Ο εξοπλισμός μας, προερχόμενος εξ ολοκλήρου από αναγνωρισμένους οίκους του εξωτερικού, εγγυάται την ποιότητα των αναλυτικών μας υπηρεσιών.

Το μικροβιολογικό μας τμήμα διαθέτει:

 • 2 Επωαστικούς Θαλάμους Memmert
 • Θάλαμο Ξήρανσης Memmert
 • Ψυγειοκλίβανο VELP
 • Εργαστηριακό Αυτόκαυστο Sanyo
 • Laminar Flow LABCAIRE
 • Στήλη Διήθησης Μεμβρανών CRAMI, συνοδευόμενη από αντλία κενού KNF
 • Μικροσκόπιο Olympus

Το χημικό μας τμήμα είναι εφοδιασμένο με:

 • Αυτόματο τιτλόδοτη SI Analytics
 • Φασματοφωτόμετρο UV - Vis WTW
 • Φορητό - Εργαστηριακό pHμετρο - Αγωγιμόμετρο WTW
 • Φορητό - Εργαστηριακό Θολερόμετρο WTW
 • Στήλη αυτόματης απόσταξης αλκοολικού βαθμού ASTORI
 • Στήλη αυτόματης απόσταξης μεθ ' υδρατμών ASTORI
 • Φυγόκεντρο Hetting
 • Φορητό Ψηφιακό Διαθλασίμετρο Bellingham & Stanley
 • 2 Αναλυτικούς Ζυγούς KERN

Παραλαμβάνουμε τα δείγματα σας με courier δικής μας χρέωσης απ' όπου και αν βρίσκεστε πανελλαδικά!

ev270511!